Regulamin voucherów

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH W KATATHANI SPA § 1 Niniejszy Regulamin definiuje prawa i obowiązki osoby, która nabywa Bon Podarunkowy oraz osoby korzystającej z takiego Bonu, jak również określa warunki zakupu, odbioru i wykorzystania Bonu Podarunkowego.

§ 2

 1. Bon Podarunkowy jest dokumentem wydawanym przez KATATHANI SPA.
 2. Możliwe formy Bonu Podarunkowego to: a) voucher na określony zabieg, czyli zaproszenie na konkretny zabieg lub zestaw zabiegów wyselekcjonowanych przez Klienta przy zakupie bonu, b) bon o określonej wartości.
 3. Voucher na zabieg upoważnia do skorzystania wyłącznie z usługi lub pakietu usług wskazanych w treści vouchera.
 4. Bon o określonej wartości pozwala na zapłacenie za wybrane zabiegi za pomocą tego bonu. Wartość podana w bonie jest wartością brutto.

§ 3

 1. Bon Podarunkowy jest jednorazowy i można go wykorzystać jedynie podczas jednej wizyty. Jeśli voucher obejmuje kilka usług, nie mogą one zostać podzielone na różne wizyty.
 2. U nas Bon/Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od jego zakupu. Po tym okresie prawa wynikające z Bonu Podarunkowego wygasają.
 3. Nie można zwrócić ani wymienić Bonów Podarunkowych na gotówkę.

§ 4

 1. Nie można łączyć płatności Bonem Podarunkowym z promocjami i rabatami.
 2. Realizacja Bonów Podarunkowych odbywa się tylko w placówce KATATHANI SPA przez skorzystanie z zabiegu/zabiegów.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Bonu Podarunkowego, KATATHANI SPA nie odpowiada i nie oferuje rekompensaty za utracone środki.

§ 5

 1. Aktualna lista zabiegów dostępna jest na stronie internetowej KATATHANI SPA oraz bezpośrednio w KATATHANI SPA.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego można dokonać osobiście w KATATHANI SPA lub drogą elektroniczną. Klient powinien wskazać usługę/usługi objęte Bonem Podarunkowym lub określić jego wartość nominalną, a następnie uiścić opłatę.
 3. Przy zakupie Bonu Podarunkowego online, należy wysłać wiadomość e-mail z informacją o wybranych usługach lub wartości nominalnej bonu.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, należy dokonać płatności przelewem lub osobiście w placówce.
 5. Odbiór bonu odbywa się osobiście w salonie KATATHANI SPA lub jest wysyłany pocztą/kurierem/e-mailem po zaksięgowaniu środków na koncie KATATHANI SPA.
 6. Bony Podarunkowe są rejestrowane i identyfikowane przez KATATHANI SPA na podstawie: a) indywidualnego numeru Bonu Podarunkowego, b) imienia obdarowanej osoby i hasła przypisanego do Bonu Podarunkowego podanego przez kupującego, c) daty zakupu bonu i hasła przypisanego do Bonu Podarunkowego podanego przez kupującego.
 7. W celu rejestracji bonu, Klient powinien podać imię obdarowanej osoby i hasło przypisane do Bonu Podarunkowego, datę zakupu lub numer bonu zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu.

§ 6

 1. Aby skorzystać z Bonu Podarunkowego, należy telefonicznie lub osobiście skontaktować się z KATATHANI SPA, ustalić datę i godzinę usługi, poinformować o płatności za usługę Bonem Podarunkowym oraz podać dane umożliwiające identyfikację Bonu Podarunkowego, zgodnie z § 5 ust. 6.
 2. Jeżeli Klient nie zarezerwuje terminu wcześniej, pracownicy salonu mogą odmówić realizacji bonu w żądanym terminie.
 3. Zmiana terminu wizyty/odwołanie wizyty jest możliwe z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niewykonania tej czynności, uprawnienia z Bonu Podarunkowego przepadają.
 4. Jeśli wartość wybranych usług przez Klienta, zgodnie z obowiązującym cennikiem, jest niższa od wartości bonu, reszta nie jest zwracana.
 5. Jeżeli wartość wybranych usług przez Klienta, zgodnie z obowiązującym cennikiem, jest wyższa od wartości nominalnej bonu, Klient jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
 6. W sytuacji, gdy usługa/usługi objęte voucherem nie są świadczone przez KATATHANI SPA w dniu korzystania z Bonu Podarunkowego przez Klienta, Klient nie ma prawa do wymiany Bonu Podarunkowego na gotówkę. Klient może wówczas wybrać inny zabieg o wartości nieprzekraczającej wartości usługi/usług objętej voucherem lub wybrać inny zabieg o wyższej wartości i dopłacić różnicę.

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią Bonów Podarunkowych, jest dostępny na stronie internetowej KATATHANI SPA i na życzenie Klienta w salonie KATATHANI SPA.
 2. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.